Bij vijandige audits door fabrikanten identificeren, kwantificeren en elimineren wij ongewilde compliance risico’s binnen uw organisatie. Hierdoor worden onrealistische verwachtingen bij de verkoopafdelingen van de fabrikant voorkomen, en discussies die onbedoeld software gebruik teweeg kan brengen. Na onze inspanning is de afhandeling van de vijandige audit slechts een formaliteit, die geen onaangekondigde verrassingen meer kent.

Voordelen voor Oracle klanten

Risico’s die doorgaans gedurende een Oracle audit naar voren komen zijn onder andere:

  • (Historisch) gebruik van Database Enterprise Management Packs
  • (Historisch) gebruik van Oracle Database Opties
  • Ongelicenseerde software in de OTA (Ontwikkel/Test/Acceptatie) of uitwijk omgeving
  • Oracle’s vaardigheden om niet-contractuele voorwaarden aan u op te leggen
  • Licentieproblemen bij virtualisatie (bijv. VMware)
  • Licentieproblemen bij gepartitioneerde servers (bijv. LPAR’s).
  • Vaak onnodig groot aantal licenties wat Oracle aan uw omgevingen probeert toe te kennen
  • Inefficiënte infrastructuur binnen uw organisatie, waardoor uw licentiebehoefte onnodig groot is

-> Download een Case Study – Oracle Audit Support
-> Neem contact met ons op