De noodzaak om een ULA (Unlimited License Agreement) te beheren vinden bedrijven vaak van ondergeschikt belang. En dat terwijl deze contractvorm veel riskanter is dan de meeste andere contracten. Bedrijven die kiezen voor onze ULA Optimalisatie Service, verkrijgen additionele licenties ter waarde van enkele miljoenen Euro’s, en elimineren compliance risico’s die anders ongezien zouden blijven: Tot de dag dat Oracle komt tellen.

Enkele belangrijke onderdelen van certificatie onderstrepen wij hieronder:

IN-COMPLIANCE

Dit is de #1 oorzaak voor het (vaak onvrijwillig) verlengen van een aflopend ULA contract. Een certificatie is immers een audit: Oracle doet de telling namens de client. In de allermeeste gevallen blijkt dan dat er meer en andere software is geinstalleerd dan contractueel toegestaan, zonder dat de klant zich hier bewust van was. Deze in-compliance wordt dan door Oracle gebruikt om een aanvullende ULA overeenkomst te gebruiken: Vaak een variant met daarin inbegrepen 1 of meerdere Exadata machines waar het bedrijf eigenlijk niet op zat te wachten. Er gaat wederom veel licentiegeld over de toonbank, met als resultaat een (nog) duurdere support overeenkomst.

DEPLOYMENT OPTIMALISATIE

Veel bedrijven weten tegen het einde van de ULA niet (meer) precies hoe het nu precies zat, en wat de certificatie precies inhoudt. Tegen die tijd is het immers al jaren geleden dat (vaak een voorganger) de ULA heeft bedongen. Wanneer er niet actief naar een ULA certificatie wordt toegewerkt, kunnen er veel onvoorziene zaken gebeuren.

Wanneer er wel actief naar een certificatie wordt toegewerkt, kunnen alle ongewenste effecten van een certificatie worden voorkomen (of in ieder geval in kaart worden gebracht) voordat er uit het niets een compliance claim komt, of er daags na de certificatie alsnog nieuwe licenties nodig zijn. Ons zijn geen klanten bekend die – zonder een actief certificatie plan wat in eigen beheer is uitgevoerd – uit een ULA hebben gekregen wat zij ervan hebben verwacht. In de meeste gevallen zijn ULA’s voorbodes van een fiasco: Een intern projectplan is daarom onontbeerlijk, en start idealiter 8 tot 12 maanden voorafgaand de certificatie.

Neem contact op om te vragen wat wij voor u  kunnen betekenen.