Audit checklist, with tick against "audit satisfactory",Elke organisatie hoort een onafhankelijk beeld te hebben wat weergeeft in welke mate men rechtmatig met software van derden werkt. De contracten zijn vaak te ondoorzichtig om dit zelf te kunnen, en techneuten zijn vaak onbekend met contractuele risico’s die hun goedbedoelde installaties vaak met zich mee brengen. Wij geloven in periodieke en risicomijdende controles bij klanten: Immers veranderen de infrastructuren veel vaker dan de contracten veranderen. Bedrijven willen in toenemende mate dat compliance is geborgd en niemand per ongeluk een verkeerd vinkje heeft aangezet waardoor er een onbekend compliance risico is ontstaan. En het grootste risico is nog wel het voorbarig implementeren van een ‘optimale’ infrastructuur, waarbij niet (goed genoeg) naar de implicaties van licenties is gekeken. Een onafhankelijke mening over een infrastructuur, gepaard met veel kennis over de licentie voorwaarden, kan veel onduidelijkheid (en claims achteraf) voorkomen.

Afhankelijk van de klant, controleren wij de licentiepositie 1- tot 2maal per jaar. De rapportages en conclusies worden in begrijpelijke rapporten weergegeven, en weergeven ook potentiële financiële risico’s. De nadruk van deze service ligt bij Oracle, SAP, IBM en Microsoft contracten.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.